In Thiên Nam

JA slide show
In folder
In folder
LIÊN HỆ
Giá: 3.000 VND
Chi tiết

Folder (Bìa Kẹp Hồ Sơ) : 2 Tay Gấp

-  KT: 22 x 31 x 7cm.

-  In offset 4 màu, 2 mặt.

- Cán Màn bóng hoặc mờ

- Giấy Couches 250 - 300

- Giá:Tùy vào số lượng ít nhiều

 

 

Folder (Bìa Kẹp Hồ Sơ) : 3 Tay Gấp

-  KT: 66 x 31 x 7cm.

-  In offset 4 màu, 2 mặt.

- Cán Màn bóng hoặc mờ

- Giấy Couches 250 - 300

- Giá:Tùy vào số lượng ít nhiều