In Thiên Nam

JA slide show

Giấy in văn phòng

GIẤY IN VĂN PHÒNG, KHỔ A4 (KT: 21 x 29,7cm)

Loại 1: Giấy Trắng, Mịn, Giá 65,000 đ/ram/500 tờ

alt

GIẤY MÀU, KHỔ A4 (KT: 21 x 29,7cm)

Loại 1: Giấy đẹp, Mịn, Giá 75,000 đ/ram/500 tờ

alt

Giấy Decal Loại 1 keo nhiều: Giấy Trắng, Mịn, Giá 70,000 đ/xắp 100 tờ

alt